webMarketing

Aplikace webMarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou w ebové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat automatizovaně s možností manuálních úprav.

webMarketing funguje pomocí webového prohlížeče nezávisle na operačním systému. Při vývoji byl kladený důraz na jednoduchost a intuitivnost.

webNewsletter

WebNewsletter je jednoduchá a efektivní aplikace sloužící k hromadnému zasílání pravidelných informací či novinek pro interní potřeby či zákazníkům, kteří využívají pravidelného odběru novinek pomocí webových newsletterů.

Tvorba i editace newsletteru je podobná práci v textové aplikaci, kde lze využívat formátování např. nadpisy, vkládání hypertextových odkazů, upravování písma (fontů, barvy, formáty), vkládání tabulek a obrázků (internetových či ze souboru.

Aplikace uchovává informace o odeslaných newsletterech s informací o počtem otevření daného newsletteru a jeho odkazů (např. z daného emailu 3x kliknul na 2 odkazy).

Samozřejmostí je funkce odhlášení od nechtěného zasílání newsletteru, a projeví se ve správě kontaktů deaktivováním kontaktní adresy. Kontakty v adresáři lze napojit na Vaše interní zdroje či vytvořit samostatný adresář.

SMS newsletter

SMS kampaně jsou určené pro hromadné zasílání krátkých textových zpráv (anket, newsletterů, slevových kódů či jiných marketingových textů) na vybraná telefonní čísla.

Hlavní výhodou tohoto modulu je rychlé zacílení krátkou zprávou, u které je v dnešní uspěchané době vyšší jistota, že ji příjemce s ohledem na její stručný rozsah přečte. Do SMS zprávy postačí napsat pouze podstatné informace, neboť více textu je v tomto případě nežádoucí.

Odesílání SMS je povoleno pouze na telefonní čísla, která jsou funkční. Při nedoručení SMS (odeslání SMS na zrušené telefonní číslo) je automaticky zneplatněno, označeno např. nefunkční, a další odesílání zastaveno.

Výstupy z kampaní jsou automaticky zaznamenávány formou přehledných statistik, které ukazují na úspěšnost kampaní, a tím můžete zjistit návratnost svých investic.

webAnketovník

webAnketovník je interaktivní aplikace pro tvorbu, správu a vyhodnocování online anket včetně odeslání přístupu pro vyplnění na emailovou adresu respondenta.

Aplikace je vhodná např. pro zjišťování zpětné vazby od obchodních partnerů, kolegů, zákazníků, průzkum trhu (průzkum potencionálních zákazníků o znalosti společnosti či nabízených produktech) nebo rozsáhlé marketingové kampaně.

Aplikaci lze upravit podle požadavků klienta, a tudíž je možné dodržovat jak firemní identitu, tak procesní standardy dané společnosti.

Ankety a marketingové kampaně jsou automaticky vyhodnocovány prostřednictvím modulu Reporty, který obsahuje předpřipravené statistiky ve formě tabulek či grafů, pro úsporu času, financí i pracovní síly dané společnosti.

Zabezpečení aplikace

Aplikace umožňuje zapnutí pokročilých zabezpečení, kde je pro přihlášení kromě uživatelského jména a hesla vyžadovaný bezpečnostní PIN, který lze posílit zasíláním SMS kódu na telefonní číslo definované uživatelem v aplikaci.

Možnosti nasazení

Modul kontakty lze napojit na stávající řešení klienta tak, aby mohly být uloženy v datovém skladu klienta, a měl tak svá data bezpečně pod kontrolou.

Společné kontakty - osoby, společnosti
Dotahování informací o kontaktech z veřejných rejstříků
online a SMS ankety
mailové a SMS newslettery
Reporting

Materiály ke stažení

Stáhnout produktové materiály

Stáhnout referenční studii Equa bank
- zjistěte více o produktu -

Technická specifikace

WebAnketovník je webová aplikace, která běží na cloudovém řešení. Je postavená na vlastním PHP frameworku a je podporována MySQL clusterem. Aplikace běží v každém moderním webovém prohlížeči (IE 9+, FF 14+, Chrome 12+, Opera 9.5+) a je nezávislá na operačním systému. Každému klientovi je poskytována vlastní upravená verze dle jeho dodatečných potřeb a požadavků. Autentizace uživatelů je zabezpečena bezpečným systémem, vysokým šifrováním uživatelských dat. Bezpečnost komunikace s aplikací je zajištěna SSL certifikátem.


Data v systému jsou striktně oddělena pro každého klienta zvlášť a není tak možné, aby došlo v tomto směru k úniku informací. Pro odesílání e-mailů využíváme externí systém, který je schopný odesílat statisíce mailů bez rizika, aby byly maily označeny jako spam.